Danışmanlık Hizmetleri

Yatırım Teşvikleri, İhracat Teşvikleri, İthalat İzinleri, Marka & Patent, Ar-Ge Ve Tasarım Merkezi, Yabancı Sermayeli Şirket & Şube & İrtibat Bürosu Kuruluşu, Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu, Tübitak Mali Rapor Hazırlama, Kişisel Verilerin Korunması (Kvkk) Danışmanlığı, Kvkk Uyum Danışmanlığı, Güvenli Turizm Sertifikası

Yatırım ve İhracatta Devlet Destekleri

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Kullanılmış Makine ve Komple Tesis İthali
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi
 • Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi
 • Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

 • Turquality Destekleri
 • Yurtdışı Birim Kira, Marka Tescil ve Tanıtım Destekleri
 • Pazar Araştırma Gezisi Destekleri
 • Pazara Giriş Destekleri ve Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Yurtdışı Fuar Destekleri
 • Arama Motoru Destekleri
 • Sağlık Turizmi ve Şirketleri ile Bilişim, Eğitim ve Film Sekörlerine Ait Destekler

 

Fikri ve Sinai Haklar

 • Ulusal ve Uluslararası Marka Tescili ve Korunması
 • Ulusal ve Uluslararası Patent, Faydalı Model Tescili ve Korunması
 • Ulusal ve Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili ve Korunması
 • Tescilli Markalar İçin Benzerlik İzlemesi, Benzerlerine İtiraz Edilmesi
 • Barkod Alınması veTakibi

İthalat ve İhracat İzinleri

 • İhraç Evrakı tasdikleri
 • Kontrol Belgeleri
 • İthal İzinleri
 • Kota ve Gözetim Belgeleri
 • Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
 • Güvenlik Bilgi Formu (GBF-MSDS-Material Safety Data Sheet )
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzinleri