Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri ve Satış/Devir/İhrakiye Teslimleri Hk.

22.02.2021
Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesine ilişkin işlemler 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile düzenlenmektedir.

Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesine ilişkin işlemler 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile düzenlenmektedir.

İstenilen vasıfta denizcilik ürünlerinin yurt içinde karıştırılmasına olanak sağlanarak döviz tasarrufunda bulunulması ve pazar payının korunmasını teminen transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda ihrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca hazırlanan karışım ürünlerinin söz konusu antrepoda eşya satış ve devri ile lisans sahibi firmalarca ihrakiye tesliminde kullanılabilmesine yönelik talepler üzerine,

Gümrükler Genel Müdürlüğü, EPDK’dan görüş almak suretiyle 61239735 sayılı dağıtımlı yazıyı yayımlamıştır.

İhrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca, 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği kapsamında; transit akaryakıt antrepolarında gerçekleştirilen karıştırma işlemleri neticesinde elde edilen akaryakıt ürünlerinin mezkur Tebliğ kapsamı ihrakiye lisansına sahip firmalara söz konusu antrepolarda satış ve devri ile ihrakiye olarak tesliminin mümkün olduğu,

İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz