Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk. (ABD Menşeli Ürünler)

15.03.2021
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin 2018/11973 sayılı Karar 21.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin 2018/11973 sayılı Karar 21.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Bilahare Gümrük Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler ile menşe esaslı önlemlere tabi eşyaya muafiyet sağlanması için menşe şahadetnamesi ibrazı getirilmiş ve söz konusu menşe şahadetnamelerinin sonradan ibrazına dair düzenlemeler yapılmıştır.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, 2018/11973 sayılı Kararın yayım tarihi dikkate alındığında; söz konusu dönemde menşe şahadetnamesi ibrazına dair yasal bir düzenleme olmadğı ve geriye dönük bir yıldan eski menşe şahadetnamesi temininde sıkıntılar yaşandığından bahisle, ilgili Karar kapsamındaki eşyalar için menşe şahadetnamesi aranmaması veya bir yıldan daha uzun süreli belge düzenlenmesi yönünde yurtdışındaki ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep etmişlerdir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin cevabi yazılarında;

ABD EMY’sine tabi eşyaların özel durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamakla birlikte, Yönetmelik değişiklikleri ile yükümlülere kolaylık sağlanmasının amaçlandığı vurgulanmış, söz konusu hükümlerden faydalanabilmek için ilgili mevzuat çerçevesinde uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının sunulması gerektiği, ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz