Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Av ve Yaban Hayvanlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

6.07.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Yapılan değişiklikle Av ve Yaban Hayvanlarının, üretimi, bulundurulması, nakliyesi ve ticaretine ilişkin yürürlükte bulunan uygulamalarda bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerden bazıları şu şekilde;

Hobi Olarak Av ve Yaban Hayvanlarının Barındırılması
Hobi olarak av ve yaban hayvanlarının barındırılması ve başvurusu, yürürlükte olan mevzuata ve taraf Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olmak ve bunların ticaretini yapmamak ve üzerinden direkt vergiye tabi bir kazanç elde etmemek kaydıyla, saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç memelilerden, yırtıcı kuşlardan, sürüngenlerden, yavrular dâhil on, kanatlılardan yavrular dâhil yüz bireyi geçmeyen sayıda hayvan barındırılabilecek ve bu hayvanların bakımı üstlenilebilecek.

Hobi olarak av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin yukarıda belirtilen sayılardaki hayvanların tümünü veya bir kısmını veya tek bir bireyini hibe veya satmak istemesi durumunda bu bireyler, öncelikle il şube müdürlüklerinin talep etmesi durumunda il şube müdürlüklerine ücretsiz verilecek. İl şube müdürlüklerinin talebinin olmaması durumunda kanatlılarda 50 bireye, memeli ve sürüngenlerde ise 5 bireye kadar yıl içerisinde hibe ve satış yapabilecek. Ancak hibe ve satışı yapılacak gerçek ve tüzel kişinin, hibe ve satıştan önce başvuru yapması gerekiyor.

Hobi olarak av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, bulundurdukları hayvan sayısı ile bu hayvanların doğal yollarla üremesi neticesinde yeni bireylerle birlikte hayvan sayısının yukarıda belirtilen birey sayısını geçmesi durumunda fazla olan bireyler öncelikle il şube müdürlüklerinin talep etmesi durumunda il şube müdürlüklerine ücretsiz verilmesi gerekiyor. İl şube müdürlüklerine verilen bu hayvanlar, doğaya bırakılana kadar bu hayvanları bulunduran gerçek ve tüzel kişilere yem ve su ihtiyacının karşılanması şartıyla yedi emin olarak teslim edilecek. İl şube müdürlüğü tarafından bu hayvanların alınmaması durumunda ise bu hayvanları bulunduran gerçek ve tüzel kişiler kanatlılarda 50 bireye, memeli ve sürüngenlerde ise 5 bireye kadar yıl içerisinde hibe ve satış yapabilecek. Hibe ve satıştan önce başvuru yapması gerekiyor.


Bulundurma Belgesi
Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanları için il şube müdürlüğünce düzenlenen Trofe Belirleme ve Bulundurma ile İhraç Sertifikası, bulundurma belgesi yerine geçecek ayrıca bir bulundurma belgesi düzenlenmeyecek.

Yaban Domuzu Eti Ticareti
Gerçek ve tüzel kişiler, izin alarak avladıkları yaban domuzlarını parçalamadan ve et haline dönüştürmeden ilgili il şube müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliğine nakliye tezkeresi almak için başvuru yapılması gerekiyor. İlgili il şube müdürlüğü, yaban domuzunu bir bütün olarak gördükten sonra nakliye tezkeresini düzenleniyor. Aksi durumlarda nakliye tezkeresi düzenlenmeyerek, parçalanmış veya et haline dönüştürülmüş olan yaban domuzuna el konulacak. Aksine hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak.

Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresi ve veteriner sağlık raporu ile yaban domuzu etinin ticaretini yapan ticarethanelere satılabilecek. Yaban domuzu etinin insan gıdası olarak tüketilebileceğine dair resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunu aldıktan sonra yaban domuzlarını parçalayarak et haline dönüştürebilecek.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz