Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesi

11.02.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536) tebliği yer aldı.

Tebliğ ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2021 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre;
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2021 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacak. Söz konusu kurları Haberin altında Tebliğ Eki olarak bulabilirsiniz.

Değerleme Günü İtibarıyla Kurların İlan Edilmemesi
130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınması gerekiyor.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2021 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiğinin altı çiziliyor.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.
Tebliğ Ekine ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz