Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Çin Menşeli Chiller İthalatına Yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

28.06.2021
26 Haziran 2021 CUMARTESİ yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/34) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üretici Üntes Rhoss Soğutma Sistemleri A.Ş. tarafından yapılan başvuruya stinade Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8418.69 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri-yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Önlem
ÇHC menşeli 8418.69.00.10.00 GTİP altında sınıflandırılan "kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler (yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller - absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)" ürününe yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile üretici/ihracatçı firma bazında CIF ithalat bedelinin %36,63’ü ile %49,64’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlükte bulunuyor.

Önleme tabi ürünün yer aldığı “kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler” tanımlı 8418.69.00.10.00 GTİP, 3345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Gümrük Tarife Cetveli ile kaldırılmış, bahse konu ürün 8418.69 GTP altında sınıflandırılmaya başlanmıştı.

Karar
Yapılan inceleme sonucunda, NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC menşeli 8418.69 GTP altında kayıtlı “diğerleri-yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)” ürününe yönelik olarak NGGS açılmasına karar verildi.

Chiller: Soğutma grubu, buhar sıkıştırma veya absorpsiyon soğutma döngüsü yardımıyla sıvılardaki ısıyı alan makinedir.


Resmi Gazete için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz