Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

D Grubu Teslimlerde (DAP, DPU ve DDP) Sigorta Yükümlülüğü Hk.

5.03.2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünce; DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair 2020 yılı içinde muhtelif yazılar paylaşılmış olup, konuya ilişkin tereddütlerin devam etmesi üzerine 61634634 sayılı yeni bir yazı daha yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce; DAP, DPU ve DDP gibi D grubu teslim şekillerinde sigorta giderlerinin ne şekilde değerlendirileceğine dair 2020 yılı içinde muhtelif yazılar paylaşılmış olup, konuya ilişkin tereddütlerin devam etmesi üzerine 61634634 sayılı yeni bir yazı daha yayımlanmıştır. 

INCOTERMS 2020 uyarınca
 
  • DAP, DPU ve DDP’den oluşan “D”li terimlerde teslimin varma yerinde gerçekleştiği ve mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın boşaltma (varma yerine) kadar satıcıya ait olduğu,
  • Taraflarca aksinin kararlaştırılmamış olması kaydıyla, INCOTERMS 2020'de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta masraflarının satıcıya ait olduğu,
Daha önceki yazılarda ifade edilmişti.

Söz konusu değerlendirmenin INCOTERMS 2020 çerçevesinde yapıldığı, ancak INCOTERMS’in önceki versiyonu olan 2010 versiyonunda, sigorta giderleri ile ilgili olarak INCOTERMS 2020’den bazı farklılıklar bulunduğu ve tarafların INCOTERMS’in farklı versiyonlarını kullanma serbestiyetlerinin bulunduğuna dikkat çekilmektedir.

Eğer tarafların Incoterms 2020 kurallarının sözleşmelerine uygulanmasını isterlerse, bunu sağlamanın en güvenli yolunun, tarafların bu niyetlerini aşağıdaki gibi ifadeler kullanarak sözleşmelerinde açıkça belirtmeleri olduğuna dair atıflara yer verilmiştir. 

 
 “[seçilen Incoterms kuralı] [belirlenen liman, yer veya nokta] Incoterms 2020”  CIF Şanghay Incoterms 2020 vb.


Bu çerçevede, INCOTERMS 2020 kapsamında bulunan işlemlerde, her bir beyanname için yükümlülerden sigorta yükümlülüğünün kimde olduğunu gösteren belge ibrazı istenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Ancak, tarafların kendi aralarında farklı bir düzenlemeye gitmelerinin de söz konusu olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu çerçevede, alıcının sigorta masraflarını üstlenmesi durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca bu giderlerin gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz