Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Emsal Uygulanan Beyannamelerin Navlun Fiyatlarının Kontrolü

1.03.2022
Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, “9443-2022/08 (Emsal Navlun)” hakkında bir yazı yayımladı.

Gümrük Yönetmeliğinin Fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar başlıklı 51.madde 9.fıkrasının "Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir." Hükmünün amir olduğu aktarıldı.


1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüzde 10 emsal navlun beyan edilen 5 bin Kg üstü beyannamelerin sorgulandığı iletildi.


Bu itibarla yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle navlun ücretlerinde yüksek artışlar da dikkate alındığında yüzde 10 emsal navlun kıymet beyanında bulunulan beyannamelerde vergi kaybı olma şüphesi olduğu, taşıma ile ilgili belgelerin taşıyıcı firma veya acentelere sorulması hususunun Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesi tarafından incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi gerektiği bildirildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz