Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İhracata Kurumlar Vergisi İndirimi

15.05.2022
14 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile 7351 sayılı Bireysel emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesinde eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarında yer lan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verildi ve 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine yeni bir bölüm eklendi.
Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’ne 32.1.2. İhracat yapan kurumlar ile üretim faaliyetleriyle iştigal eden kurumlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına ilişkin ekleme yapıldı. Kurumlar Vergisi Kanunun 32’nci maddesine eklenen yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar elendi.

Buna göre;
- İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak.
- Sanayi sicili belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretin faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirim uygulanmayacak.
- Yapılacak indirimler yapılması gereken diğer indirimler yapıldıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacak.

Kapsam ve Yararlanacak Olanalar
Kurumlar vergisi mükellefleri, gerek ihracat faaliyetlerinden gerekse üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabilecekler.
İhracat yapan kurumların ihracattan münhasıran ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, sanayi sicil belgesini haiz kurumların ise münhasıran üretim faaliyetleri elde ettikleri kazançları söz konusu 1 puanlık indirime konu olabilecek.

Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Şartları
- İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetleri iştigal etmeleri yeterli olacak.

- Üretim faaliyetleriyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için kurumların,

o Sanayi Sicil Belgesine Sahip olma ve
o Fiilen üretim faaliyetleriyle iştigal etme

Şartlarını birlikte sağlamaları gerekiyor.

Buna göre sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetleriyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesine rağmen sanayi sicil belgesini haiz olmayan kurumlar bu Kanunun 32’nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmünden yararlanamayacaklar.


İndirim Uygulanacak Hesap Dönemi
Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler Tebliğde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla 1/1/2022 tarihinden itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puanlık bu indirimden yararlanabilecekler.Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz