Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik

1.03.2022
Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda şu maddeler yer aldı:

- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklendi.

“34- Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri,”

- Bu Karar, yayımlandığı tarihten itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

- Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.


Söz konusu (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranları yüzde 8 olarak tespit edilmişti.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz