Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

28.03.2021
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi 2021/11 sayılı ÜGD Tebliği ile düzenlenmektedir. 23.03.2021 tarihli 2021/29 sayılı Tebliğ ile; Tebliğin “Yaptırımlar” başlıklı 13. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi 2021/11 sayılı ÜGD Tebliği ile düzenlenmektedir. 23.03.2021 tarihli 2021/29 sayılı Tebliğ ile;

Tebliğin “Yaptırımlar” başlıklı 13. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.”

Bunun yanı sıra,

Tebliğ eki listede yer alan 6307.90.93.00.00 GTİP’e ilişkin satırın madde ismi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve  6307.90.98.10.19 GTİP’i de 6307.90.98.00.19 şeklinde değiştirilmiştir.


6307.90.93.00.00 
 
  • EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve 0.3 mikron partikülleri en az %80 oranında filtre edebilen diğer maskeler
  • EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum koruyucu cihazlar gibi benzer bir standarda uyan diğer maskeler

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz