Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Süresi Dolan ve Dolacak Olan Dampinge Karşı Önlemler

11.02.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2022 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını edilmesini amaçlıyor.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

8207.50.60.00.00

Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

7/12/2016

29911

2016/49

7/12/2021

8207.70.31.00.19

Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleriNihai Gözden Geçirme
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin gereğince, önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini ispatlayan gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşlar önlemin sona ermesinin o ürüne ilişkin olarak dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları bulunuyor. Bu durumda başvuru yapacak kişi, kurum veya kuruluşların iddialarını yeterli delillerle desteklemesi gerekiyor.

mlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi


8413.40.00.00.00


8705.90.30.00.00


Beton Pompaları


Beton Pompalama Taşıtları

Kore Cumhuriyeti

12/7/2017
30122

2017/18

12/7/2022

Çin Halk Cumhuriyeti

7411.10.10.00.00 7411.10.90.00.00

Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular

Yunanistan

Cumhuriyeti

17/10/2017
30213

2017/25

17/10/2022

5811.00
(5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00, 5811.00.00.93.00 hariç)

Kapitoneli Mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

20/10/2017
30216

2017/22

20/10/2022

2917.32.00.00.00

Dioktil ortoftalatlar
(dioktil ftalat)

Kore Cumhuriyeti

20/10/2017
30216

2017/23

20/10/2022

2917.39.95.90.13

Dioktil tereftalat

Kore Cumhuriyeti

20/10/2017
30216

2017/24

20/10/2022

7208.51.20.10.11

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

29/11/2017
30255

2017/32

29/11/2022

7208.51.20.10.19

7208.51.20.90.11

7208.51.20.90.19

7208.90.80.10.11

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)

7208.90.80.10.12

7208.90.80.20.11

7208.90.80.20.12

7225.40.40.00.00

7225.99.00.00.10

7225.99.00.00.90

7211.13.00.11.00

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar)

7211.13.00.19.00

7211.14.00.21.12

7211.14.00.29.11

7211.14.00.29.12

4011.20.90

Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar - yükleme endeksi 121'i geçenler

Çin Halk Cumhuriyeti

2/12/2017
30258

2017/33

2/12/2022

4011.70.00.00.00

Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.80.00.00.00

Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.90.00.00.00

Diğerleri

7005.29

Diğerleri

Rusya Federasyonu

23/12/2017
30279

2017/35

23/12/2022

 Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz