Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının Türkçe Metni ve Ekleri Yayımlanmıştır.

20.01.2021
Ticaret Bakanlığı, Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının metni ve eklerinin Türkçe nüshalarını yayımlamıştır.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının metni ve eklerinin Türkçe nüshalarını yayımlamıştır.

Kapsam

 • 25 ila 97’nci Fasıllar arasında sınıflandırılan sanayi ürünlerindekitüm gümrük vergilerini kaldıracaktır. (Sınırlı sayıda ürün hariç)
 • Taraf ülke menşeli tarım ürünlerindekigümrük vergileri indirilecek veya sıfırlanacaktır.  (Ürünler bazındaki tarım payları, tarife kontejanları vb. detaylara anlaşmanın 2B nolu ekinde yer verilmektedir.)

Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması

 • Her bir Taraf, kanunlarında ve düzenlemelerinde belirlenen kıstasları sağlayan ticaret erbabının daha ileri basitleştirilmiş usullerden faydalanmalarına ilişkin önlemler alacak veya bu önlemleri muhafaza edecektir.
 • Taraflar, kendi YYS programları ile ilgili olarak bir karşılıklı tanıma düzenlemesi yapmaya teşvik edilmektedir.
 • Gümrük kontrolleri için, gümrük idaresinin fiziksel muayene faaliyetlerinin yüksek riskli sevkiyatlara odaklanmasına ve düşük riskli sevkiyatların tesliminin hızlandırılmasına imkân verecek, elektronik bilgi işleme tekniklerini kullanan risk yönetimi sistemini uygulayacak veya mevcut ise muhafaza edecektir.
 • Her bir Taraf, eşyanın ihracat, ithalat ve transiti ile ilgili gümrük kanunları ve diğer mevzuatın gerektirdiği tüm bilgilerin tek bir elektronik ortamda sunulmasını kolaylaştırma amacıyla tek pencere sistemleri geliştirmeye veya varsa muhafaza etmeye gayret edecektir.

Menşe Beyanı

 • Anlaşma çerçevesinde tercihli muamele için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, Anlaşma ekinde belirlenen biçimde yazılı olarak yapılabileceği gibi,
 • Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura veya başka bir ticari belge üzerine de yapılabilir veya bunlara eklenebilir.
 • Her bir Taraf, bir menşe beyanının bir Taraf’taki ihracatçıdan diğer Taraf’taki bir ithalatçıya elektronik olarak ve doğrudan gönderilmesine izin verir.

Türkiye’de Kümülasyon

 • Bünyelerine Birleşik Krallık, İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya AB veya Ek-4’te listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Türkiye’de elde edilen ürünler, Türkiye’de Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
 • Türkiye’de gerçekleştirilen işçilik veya işlem Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesine geçmez ise eklenen katma değere göre menşe belirlenecektir.
 • AB açısından, bu Madde'de düzenlenen kümülasyon;
  1. Birleşik Krallık, Türkiye ve AB’nin bu Madde’nin doğru şekilde uygulanmasını sağlayan idari işbirliği düzenlenmelerinin olması;
  2. girdiler ve ürünlerin, bu Protokol’deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması ve
  3. kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin bildirimlerin, Taraf ülkelerce yayımlanmış olması

Halinde uygulanabilir.

 • Kümülasyona ilişkin benzer hükümler BK için de geçerlidir.

Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri

Anlaşma kapsamında yayımlanan ortak bildiride; Türkiye, Birleşik Krallık ve AB’yi de içeren menşe kurallarına ilişkin üçlü bir yaklaşımın benimsenmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edilmektedir.

Söz konusu duyuru ve ilgili dokümanlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz