Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliği

11.07.2021
10 Temmuz 2021 Cumartesi yayınlanan Resmi Gazetede Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik yer aldı.

Yönetmelik ile Teknik düzenlemelerde veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasını teminen piyasa gözetimi ve denetimine, bu kapsamda yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarına, Piyasa gözetimi ve denetimi ulusal ve uluslararası koordinasyonu ile işbirliğine, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik amaçları bölümünde daha önce bu konuda yürürlükte bulunan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’te yer almayan ayrıntılara yer verildi. Buna göre; söz konusu yeni yönetmelik ile insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunması yönetmeliğin hedefi oldu.

Yönetmeliğin kapsamı ise piyasaya arz edilecek veya arz edilmiş olan tüm ürünleri kapsayacak şekilde genişletildi. Ürünlerin fiziksel olarak veya iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilmesi bu yönetmelik kapsamında yapılacak gerçekleştirilecek uygulamaları değiştirmeyecek.


Piyasaya Arz
Yönetmelik kapsamında, bir ürünün fiziksel olarak veya uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla piyasaya arz edilebilmesi, piyasada bulundurulabilmesi veya hizmete sunulabilmesi için ilgili teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması gerekiyor. Teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul ediliyor. Teknik diizenlemelerin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi genel ürün güvenliği mevzuatma göre yapılacağı belirtiliyor.

Piyasaya Arz Edilmiş Olarak Değerlendirilmeyen Ürünler
- ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe şahsi kullanım amacıyla imal edilen ürünler
- Bir tüketici tarafından , tüketicinin yurt dışında bulunduğu sırada satın alınan ve
kişisel kullanım amacıyla yurt içine getirilen ürünler
- Test veya doğrulama amacıyla nakledilen imalat aşamasında olan ürünler.
- İlgili teknik düzenlemenin ürünün ihracatına ilişkin hükümleri saklı kaydıyla, AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen ürünler
- İlgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla, fuar ve sergilerde sadece tanıtım ve gösterim amacıyla sergilenen ürünler
- Uygunluk değerlendiresinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihracatçı ülkeden yetkili temsilciye veya ithalatçıya gönderilen numuneler
- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, iktisadi işletmeci tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir iktisadi işletmeciden alınan veya ithal edilen ürünler
- ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, dağıtım, tüketim veya kullanım amacıyla tedarik zincirinde yer almayan ve henüz piyasada bulunmayan, imalatçının, yetkili temsilcinin veya ithalatçının depolarındaki ürünler
- Gümrük mevzuatına göre henüz serbest dolaşıma girmemiş ürünler ile serbest bölgelerdeki ürünler

Piyasaya arz edilmiş sayılmıyor.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz