Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Üretime Tabi Tutulacak Cep Telefonlarına Gözetim Uygulanmaması Hk.

1.02.2021
08.05.2020 tarihli 2020/6 sayılı Tebliğ ile; 8517.12.00.00.11 GTİP’inde sınıflandırılan “Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazları” tanımlı ürünlerden birim kıymeti 200 (ABD Doları/Adet) altında olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmişti.

08.05.2020 tarihli 2020/6 sayılı Tebliğ ile;

8517.12.00.00.11 GTİP’inde sınıflandırılan “Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazları” tanımlı ürünlerden birim kıymeti 200 (ABD Doları/Adet) altında olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmişti.

2021 yılı başında 8517.12 tarife alt pozisyonu altında sınfılandırılan ürünlerde korelasyona gidilerek 8517.12.00.00.11 GTİP’i kaldırılmış ve
 
  • 8517.12.00.00.01   4 ---- Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç)
  • 8517.12.00.00.09   4 ---- Diğerleri
şeklinde ikili bir ayrıma gidilmişti.

22.01.2021 tarihli düzenleme ile;

Söz konusu Tebliğ’de yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Tebliğ’e eklenen geçici madde ile tabloda belirtilen eşyanın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.
 
GTİP Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
8517.12.00.00.11
8517.12.00.00.09
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
----Diğerleri
200

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek eşyanın belirlenen tarihe kadar Tebliğ kapsamında olmayacağı,
 
Korelasyon sonucu 8517.12.00.00.01 GTİP’inde sınıflandırılan “Akıllı Saatler” için 2020/6 sayılı Tebliğ kapsamında herhangi bir gözetimin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz