Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Yılan Balığı (Anguılla Anguılla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hk.

28.03.2021
Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES* belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2021/9 sayılı Tebliğ yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürülüğe girmiştir.

Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES* belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2021/9 sayılı Tebliğ yayımlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürülüğe girmiştir.
 
  • Yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, ülkemiz CITES Bilimsel Mercii olan TÜBİTAK ve CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenir ve ilan edilir.
  • Yılan balığı ihracatı yapacak olanlar, CITES belgesi talebi için https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden Bakanlığa başvuru yapar.
 
*CITES Belgesi Nedir?  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme, CITES olarak adlandırılmaktadır.  Bahse konu sözleşme kapsamındaki hayvan ve bitki türlerine ait örneğin, ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde gümrük idarelerince aranan ve yönetim mercileri tarafından düzenlenen belgeye CITES Belgesi denilmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz