Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

5.02.2021
Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı 31.12.2021 tarihli, 2021/4 sayılı Tebliği ile düzenlenmekte ve aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranmaktadır.

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı 31.12.2021 tarihli, 2021/4 sayılı Tebliği ile düzenlenmekte ve aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranmaktadır. 

28.01.2021 tarihinde yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ ile; ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 
  • EVİS: Bakanlık Elektronik Veri İşleme Sistemi’ni tanımlamakta olup, YYT’lere ilişkin tüm işlemler EVİS üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Uygunluk belgesi başvurusu; EVİS üzerinden talep edilen bilgilerin girilmesi ve başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait fatura görüntüsünün EVİS’e yüklenmesi sonrasında başvuru belgesinin imzalanması ile yapılacaktır.
  • Uygunluk belgesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından Bakanlığa iletilen belge numarasına EVİS üzerinden erişilir ve bu belge numarası, ilgili gümrük beyannamesine ithalatçı tarafından işlenir.
  • İthalatçılar; YYT’lerin ithalatından imalatçılara ulaşıncaya değin tüm stok değişimlerini, uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e girerler. Bu kapsamda YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin olarak kendi stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri ithalatçılar ile paylaşırlar.
  • Gıda ürünlerinde kullanılmak üzere YYT ithal eden ithalatçılar, ithal ettikleri YYT’lerin ulaştığı imalatçıların tümünün üçüncü fıkra hükümlerince bildirimleri tamamlamasını müteakiben ilgili takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporunu takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler.
GTİP Eşyanın Tanımı
2924.29.70.00.32 Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.34 Neotam
2924.29.70.00.36 Advantam
2925.11.00.10.00 Sakkarin
2925.11.00.20.11 Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19 Sakkarinin diğer tuzları
2929.90.00.00.13 Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14 Kalsiyum siklamad
2929.90.00.00.17 Siklamik asit
2932.14.00.00.00 Sukraloz
2934.99.90.90.14 Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)'-one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
2934.99.90.90.21 Aspartam asesülfam tuzu
2938.90.90.90.14 Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.15 Steviol glikozitler
3504.00.90.00.11 Thaumatine
3824.99.93.00.13 Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz