Antrepo ve Depolama Hizmetleri

Geçici Depolama, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.

Antrepolar, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir.

Serbest Deploma, gümrük işlemleri tamamlanmış ancak henüz sahibi tarafından çekilmemiş ürünlerin serbest depolarda beklemesi söz konusu olur.

Bazı ürünler için farklı depolama ve saklama koşulları gerekir. Firmamız sizin adınıza ürünlerinizin en uygun maliyetle ve en güvenli şekilde depolanması için gerekli zemini hazırlar. Yükünüze uygun antrepo ve geçici depo çözümlerini sizinle paylaşarak maddi ve zamansal kaybınızı önleyecek çözümler sunar.

Mallarınızın güvenli bir şekilde depolanması, yükleme boşaltma işlemlerinin uzman ekibimiz gözetiminde yapılması, antrepolarımızda sunduğumuz başlıca hizmetlerdir.