Kapasite Raporu

Kapasite Raporu, imalat ve emek yoğun şekilde montaja dayalı üretim yapan firmalara düzenlenmektedir. Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenmez.

Kapasite Raporu

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, makine ve tesisatı, yıllık üretim ve tüketim kapasitesi bilgilerini gösteren bir belgedir.

Kapasite Raporu; Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kamu kuruluşları ve Bakanlık kayıtlarına giriş yapmak için kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu geçerlilik süresi TOBB onayı tarihi itibari ile en az 1 yıl, en fazla 2 yıldır.

 

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar

 • Yatırım Teşvik Belgesi ve kapatmalarında,
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesive kapatmalarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve taahhütlerin kapatılmasında,
 • İndirimli tarifeden elektrik kullanımı ve Sanayi Sicil Belgesi alımında,

kullanılmaktadır.

 

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler

 • Süre bitimi
 • Adresi değişikliği
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler

 

NOT!

Kapasite Raporu, imalat ve emek yoğun şekilde montaja dayalı üretim yapan firmalara düzenlenmektedir.

Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenmez.