Hariçte İşleme İzin Belgesi

Hariçte İşleme Rejimi; işlem görmek üzere hammaddelerin önce ihraç edilmesi, işlem gördükten sonra ürün olarak tekrar ülkemize ithal edilmesini içeren ve bu süreçte her türlü vergiden muafiyet sağlayan sistemdir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Hariçte İşleme İzin Belgesi Türkiye’deki hammadde veya yardımcı malzemelerin

  • işlenmek veya yenilenmek üzere yurtdışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi
  • işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak Türkiye’ye ithal edilmesi veya başka

ülkelere transit ihracaat faaliyetlerini kapsar.

Yurtdışında işlem görmüş ürünlerin, Gümrük birliğine dahil, farklı bir ülkeye ihracatı, Hariçte İşleme İzin Belgesi ihracat yükümlülüğü kapsamında değerlendirilir.

 

Belgenin kapatılması: İhraç edilen hammaddenin yurtdışında mamul imalatında kullanılarak elde edilen ürünün, Türkiye ve diğer gümrük birliği ülkelerine ihracatının gerçekleşmesi halinde belge müeyyidesiz kapatılabilir.

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  • Firmanızın belgelerini inceler. Menfaatleriniz ve riskleriniz hakkında kapsamlı bilgilendirir.
  • Belge kullanım sürecinde hammadde ihracatı ve mamul ithalatında dikkat edilecek hususlar hakkında zamanında yapar.
  • GTİP, madde adı, miktarı, fiyat değişikliği, süre uzatımları, şirket adres ve unvan değişikliği ihtiyaçlarınızı zamanında gerçekleştirir.
  • Belge kapatma dosyanızı hazırlar, başvuruyu yapar, işlem süreçlerini sonuçlanıncaya kadar takip eder.
  • Firmamız Kurumdan belge alımından belge sorumluluğunuz sona erinceye kadar aralıksız hizmet sunar.