Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış ticaret faaliyetlerinin hedeflenen süre ve bütçelere göre gerçekleştirilebilmesi satış ve pazarlama faaliyetlerinden daha çok operasyon yönetimiyle ilgilidir.

  • Hukuki ve bürokratik süreçlerin takibi,
  • Lojistik ve gümrükleme,
  • Yasal mevzuatların gerektirdiği belgelerin düzenlenmesi ve lisansların alınması
  • Tüm bunlara ek olarak yürütülen operasyonlarla ilgili ödeme takviminin takip edilmesi başlı başına ilgi gerektiren süreçlerdir.Bu süreçlerin takibini yapmak da faaliyetlerimiz arasındadır.
  • Potansiyel ithalatçı ve dağıtıcı firmaların tespit edilmesi.
  • Bu firmalar ile etkili bir şekilde iletişim kurmak ve aynı zamanda firmaların taleplerinin karşılanması, hangi firmaların ihracat faaliyetlerinize ilgi duyduğu gibi geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmanın yapılmasında da devreye giriyoruz.

Başarısız dış ticaret girişimleri ile zaman ve maddi kayıplara uğramak yerine profesyonel dış ticaret danışmanlığı hizmetinden faydalanmanız, mevcut tüm riskleri azaltmanızı sağlar. Sizi başarıya götüren yolu kısaltır!

GTIP, SIC, CPV, NACE Kod Tespiti: Her bir ürün ve sektör kodlarının tespiti

Hedef Pazar Araştırması Raporu:

Hedef Pazar Matrisi: Hedef Pazar tespiti için kullanılan tüm verilerin tek matriste birleştirilmesi

Ülkeler ithalatları/ihracatları & Hedef ülke değerlendirmeleri: Ülkeler yıllık ve dönemsel ithalat/ihracat verilerinin tespiti ve yorumlanması

Ülkeler ithalatları/ihracatları & Rakip ülke değerlendirmeleri: Ülkeler yıllık ve dönemsel ihracat/ithalat verilerinin tespiti ve yorumlanması

Türkiye ithalatları/ihracatları değerlendirmeleri: Türkiye ve referans rakip ülke verilerinin tespiti ve yorumlanması

Ticaret göstergeleri değerlendirmeleri: Cari açık, tedarik mesafesi, büyüme, iş kolaylığı gibi verilerin yorumlanması

Ortalama ithalatları/ihracatları rakamları değerlendirmeleri: GTİP bazında ortalama ithalat rakamlarının değerlendirilmesi

Hedef Pazarların /Tedarikçi Ülkelerin Belirlenmesi: Tüm bu veriler ışığında ve firma talepleri doğrultusunda hedef pazar tespiti

Hedef Sektör Raporu: Sektör raporları ve butik sektör analizleri

Hedef Ülke Raporu: Hedef ülke genel verileri, ekonomik göstergeleri, diğer göstergeler

Hedef Pazarın İthalat Mevzuatının Tespiti: Vergiler, kotalar, tarife dışı engeller, talep edilen belgeler

Potansiyel Müşteri / Tedarikçi Tespiti: Her bir hedef ülke için belirlenen kriterlerde potansiyel ithalatçıların/ihracatçıların tespiti

Rakip Firma Tespiti: Hedef müşterilere ihracat yapan başlıca rakiplerin tespiti

Hedef Müşteri İstihbaratı: Firma operasyonları, konşimento bilgileri, finansal bilgileri vb.

Rakip Firma İstihbaratı: Firma operasyonları, konşimento bilgileri, finansal bilgileri vb.

İhracat Stratejilerinin Belirlenmesi: Tüm veriler ışığında ziyaret noktalarının ve görüşme stratejilerinin belirlenmesi

Yurtdışı Fuar & Kongre &Dernek Değerlendirmeleri: Faaliyetlerin tespiti ve katılımlarının değerlendirilmesi