Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhraç edilecek mamullerin imalatında kullanılmak üzere ithal veya yerli alınacak ham madde ve yardımcı malzemelerin, vergi ödenmeksizin ithalatını sağlayan devlet desteğidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile sağlanan destekler

 1. Gümrük Vergisi,
 2. KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)
 3. KDV İstisnası (İthal ve yerli hammadde ile yardımcı madde alımlarında uygulanır.)

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumdan belge alımı ve belge sorumluluğunuz sona erinceye Kadar aralıksız hizmet sunar.
 • Bilgilendirme: Firmanızın kapasite raporuna ve isteklerinize göre menfaatleriniz ve riskleriniz konusunda
 • yazılı bilgilendirme yapar.
 • Raporlama: Belge kullanım sürecinde ithalat, ihracat miktar ve tutarlarınızı sistemden izler. Süre alımı,
 • kapatma, TEV (telafi edici vergi) riskleriniz hakkında raporlar sunar.
 • Sisteme giriş kaydı: Belgenizi kullanarak gerçekleşen yerli hammadde alımı, ihracat sayılan satış ve
 • teslim faturalarının sisteme girişini yapar.
 • Belge revizeleri: GTİP, madde adı, miktarı, fiyat değişikliği, süre uzatımları şirket adres ve unvan değişikliği
 • ihtiyaçlarınızı zamanında gerçekleştirir.
 • TEV hesaplaması: Üçüncü ülkelerden ithal edilen hammadde ile üretilen ve AB ülkelerine ihraç edilen
 • ürünler için TEV hesaplamalarınızı yapar.
 • Dahilde İşleme İzin Belgenizin Kapatılması: Belge kapatma dosyanızı hazırlar, başvuruyu yapar, işlem
 • süreçlerini sonuçlanıncaya kadar takip eder.

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanım bilgileri

 • %10 Teminatlı veya İndirimli Teminatla İthalat: İthalat aşamasında teminat verilerek, ödenmesi gereken
 • vergiler ödenmeden ithalat yapılabilir.
 • Sanayi ürünleri içeren ve son dört yıl içinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında,
 • toplam 1 (bir) milyon USD’den, Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri içeren belgeler kapsamında ise 500
 • (beşyüz) bin USD’den az olmamak üzere gerçekleştirilen ihracat tutarı kadar indirimli teminat hakkı elde
 • Yeni belge alımında %10 teminat mektubu vermeden ithalat yapabilirsiniz.
 • Ayrıca, OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi) sahibi firmalara da belirli oranlarda indirimli teminat
 • sağlanır.
 • Süre Uzatımı: Süre uzatımı yapabilmek için ihracat taahhüdünün en az %25’i gerçekleşmiş olmalıdır. Firmamız ihracatınızın tutar ve miktarlarını izler, belirli aralıklarla raporlar sunar.
 • TEV Ödemesi: Gümrük Vergili olarak ithal edilen hammadde ile üretilen ürünün AB veya dolaşım
 • belgesine bağlı olarak vergi doğmayan ülkelere ihraç edilmesi halinde “TEV” (Telafi Edici Vergi) ödenmesi
 • Firmamızın uzmanları TEV hesaplamalarınızı yapar.
 • Belgelerin Uyumluluğu: Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri, belgede bulunan ithalat ve ihracat listeleri
 • ile uyumlu olmalıdır. Aksi halde gerçekleşen ihracatlarınız kabul edilmez. Belgeniz kapatılamaz.
 • Döviz Tahsis Oranı: Belgenin kapanabilmesi için ithal döviz tutarı (CIF)/ihraç döviz tutarı (FOB) =
 • %80’den yukarı olmamalıdır. Aksi halde belge kapatılamaz. Döviz kullanım oranı sektöre bağlı olarak
 • değişkenlik göstermektedir.
 • Belgenin Kapatılması: Belge kapsamında alınan ithal, yerli hammadde ve yardımcı maddelerin imalatta
 • kullanılarak ihraç edildiği beyan edilir. İhraç edilmeyen hammaddeler için yararlanılan destekler faiz ve
 • cezası ile geri ödenir.
 • Ekspertiz Raporu: Firmamız, Kapasite Raporunda birim kullanım miktarları net görülmeyen ve
 • sektörel bazlı özel şartlara şerh düşürülen belgeler kapsamında Ekspertiz Raporu alımına hizmet sunar.