Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Alım Danışmanlığı, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sürekli Danışmanlık, Yıllık Faaliyet Raporu Danışmanlığı.

Yetkilendirilmiş yükümlü sistemi güvenilir ve kolay ticaretin yeni adıdır. YYS belgesi sayesinde gümrük işlemleri, daha kolay ve hızlı yapılabilir. İthalatta mavi hat uygulamasından, sınırlardan VIP geçişe kadar pek çok kolaylaştırma ve denetim azlığı bundan böyle yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine ait olacaktır.

YYS, sadece ulusal bir belge olmayıp, aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan bir statüdür. Ülkemizde YYS (AEO) alan firmalarımız, karşılıklı tanıma anlaşmaları sayesinde başka ülkelerde de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanacak ve daha çok tercih edilir olacaklardır. Dolayısıyla bu belgenin,şirketlerimizin ekonomik hayatta ve global ölçekte rekabetçiliğine de büyük katkısı vardır.
Yetkilendirilmiş yükümlü sisteminin ülkemize gelişinde emeği bulunan kamu alanında çalışmış deneyimli ve bilgili uzmanlarımızla, biz gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinizi YYS’ye uygun hale getirerek, YYS belgesinin alınmasında ve bu statünün korunmasında size en iyi hizmeti,en uygun koşullarda vereceğiz.