Sonradan Kontrol & Risk Analiz Denetimi

Sonradan kontrol; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca, eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine beyan edilen bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, yükümlülerin ithalat veya ihracat işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerini yükümlülere ait yerlerde Gümrük Müfettişleri ve Kontrolörleri tarafından denetlenmesidir.

Sonradan kontrol, sadece usulsüzlükleri ve hataları bulmaya odaklanmayan, aynı zamanda rehberlik sağlama yönü bulunan bir uygulama olup, gümrük mevzuatının herkese eşit bir şekilde uygulanmasını sağlar. Uygulama, risk analizine dayalı ve objektiftir. Keza “rehberlik sunma” ve “yardım” ilkesi bulunmaktadır. Uygulamanın yol gösterici ve önleyici fonksiyonu sayesinde yükümlülerin benzer ihlallerinin azaltılması, kullanışsız veya hatalı prosedürlerden kaçınmaları, hataların üstesinden gelmeleri ve zayıf oldukları noktaları görmeleri sağlanacaktır. İyi uygulanabilen bir sonradan kontrol sistemi, gümrük idaresi üzerindeki yükün azalması yanında, dış ticarette gümrük uygulamalarından kaynaklanan maliyetleri azaltacak, mevzuata uygun olarak yürütülen ticaretin daha kolay yapılmasına önemli katkı sağlayacak, aynı zamanda yasa dışı ticaretle ve kayıt dışılıkla daha etkili mücadele edilebilmesini mümkün kılacaktır.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim birimince her yıl belirli bir takvimde dış ticaretle uğraşan firmalara yönelik sonradan kontrol denetimi yapılır. Bu denetimlerde müfettişler, mükelleflerin ticari belgeleri ve iç kayıtlarını incelemek suretiyle gümrük işlemlerinin gümrük mevzuatına uyumlu olup olmadığını; gümrük yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetler.

Bu denetimlerde, şirketinizin gümrük ve dış ticaret mevzuatını ihlal eden işlemleriyle karşılaşılması halinde; tespit edilen duruma göre, idari para cezası uygulanabilir veya adli soruşturma açılabilir. Böylesi sonuçlar hem şirketin güvenirliliğine zarar verecek hem de maddi kaybına yol açabilecektir.

Bu gibi durumlarla karşılaşılmaması için Consultürk Global olarak, sonradan kontrol denetimini, risk analizi denetimi olarak yapıyor ve sizlerin olası risklerinizi tespit ediyoruz. Bu risklerin nasıl giderilebileceğini ve iç işleyişinizin gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyumluluğunu sağlıyor ve buna uygun iç kontrol süreçleri geliştiriyoruz. Dolayısıyla, gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmanızı sağlıyoruz.

Sonradan Kontrol ve Risk Analizi Denetiminde sizlere yardımcı olması amacıyla bizlerle iletişime geçebilir, uzman ekibimiz ile tüm denetim sürecini birlikte yürütebilirsiniz