Fikri ve Sinai Haklar

Patent Faydalı Model Tescili ve Koruması, Tasarım, Uluslararası marka tescili “Madrid Sistemi”

Marka Tescilinde dikkate alınması gereken önemli kurallar;

Markanıza sahip çıkınız, O’nu emin ellere teslim ediniz.

  1. Seçilen marka kelimesi ve logosu Türkiye ve diğer ülkelerde markalaşmaya uygun olmalıdır.
  2. Tescil istenen ülkede önceden tescilli, tüketici tercihini etkileyecek benzer markaların olmadığından emin olunmalıdır.
  3. Kelime okunuş ve yazılış sebebiyle yabancı ülkelerdeki tescilinde zorluk olmamalıdır.
  4. Seçilen marka, yasal açıdan tescil edilemeyecek bir kelime veya görsellikte olmamalıdır.
  5. Benzer marka sahipleri başvurulan markanıza itiraz edebilir, dava açabilirler.
  6. Markanızın okunuş, anlam, görsellik, baskıda kullanımda, markalaşma etkinliği yeterli olmalıdır. İşletmenizi temsil edecek markanız, yukarıda belirtilen Kriterleri karşılamalı, firmanızı geleceğe taşıyabilmelidir. Benzer markalara itirazlarda Firmamız Danışmanlık Hukuk biriminden bilgi almadan karar vermeyiniz.

 

İzleme: Farklı marka sahipleri tescilli veya sürekli kullanımları sebebiyle, başvurduğunuz markanıza karşı itiraz edebilirler. Siz de başka firmaların marka başvurularına karşı aynı gerekçelerle itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

Her 15 günde bir yayınlanan marka başvuru sayısı 4500den fazladır. Bunların içinde benzerlikler sebebiyle markanızı olumsuz etkileyenler olabilecektir. Bunu önlemenin yolu danışmanınızdan düzenli ve güvenilir izleme raporu almanızdır.

Marka tescil sürecinde kurumla yapılan yazışmalar hak kaybedici tarihlerle sınırlıdır. Tescil işlemlerinin kurum nezdinde hassas takibi, markanıza gelen itiraza kapsamlı ve hukuki içerikli karşı zamanında görüş dosyası hazırlanması her yönü ile uzmanlık ve deneyim gerektirir.

 

Uluslararası marka tescili “Madrid Sistemi”

Tek bir başvuru ile 100’ü aşan ülkede marka tescil başvurusu imkânı veren bir sistemdir. Ülkelere göre tescil harçları değişebilmektedir. Firmamızın göndereceği tabloda dilediğiniz ülkeyi seçebilir, tescil maliyetinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Yabancı ülkelerde marka tescil ettirilmesi halinde, tescil harcama giderlerinin %50’si devlet tarafından karşılıksız olarak desteklenmektedir.


Patent Faydalı Model Tescili ve Koruması

Buluşunuzun patent ile korunması için, O’nu emin ellere teslim ediniz. 20 yıl süre ile kullanım ve lisans haklarından yararlanınız. Faydalı model koruma süresi 10 yıldır. Her buluş patent tescili ile korunamaz.

Patent dosyası hazırlamak bir uzmanlık işidir.

Patent: Tekniğin bilinen durumunu aşan yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşların korunması için kurulmuş bir tescil sistemidir.

Yenilik araştırması: Buluşu tescil başvurusundan önce dünyada yenilik araştırması yapılmalı, buluş basamağı yoksa ve yeni değilse başvuru için zaman ve para harcanmamalıdır. Firmamazın Patent uzmanları tescil ile korunmayacak buluşlar hakkında buluş sahibini bilgilendirir.

Tarifname yazımı: Patent dosyası tarifnamesi ile istemleri uyumlu olmalıdır. Buluşu kapsamlı anlatan bir tarifname ile eksik veya yetersiz hazırlanan istemlerde düzeltmeler yapılabilir.

Buluş Hakkınızı koruyunuz: Buluşunuz, kişi veya kurumlara tarih ile belgelenebilir şekilde ifade edilmiş ve yayınlanmış ise, bu tarihten itibaren 12 ay içinde rüçhan tarihini içeren patent başvurusu yaparak hakkınızı koruyabilirsiniz. Aksi halde buluş yenilik özelliğini kaybeder.

Kanıtlayıcı belgeyi elinde bulunduran kişi veya şirket, buluşunuzun yeni olmadığını belgeleyerek haklarınızı engelleyebilir.

Ulusal başvuru yapılabileceği gibi tek bir başvuruda 150 dan fazla ülkeyi kapsayan uluslararası patent “PCT” başvurusu yapılabilir.

Patent başvuru süreci 3 yıl ve daha fazla sürebilir. Her aşaması takibi ve uzmanlığı gerektiren bir süreçtir. Patent başvurusu ve destek dosyası hazırlama ve yönlendirme, tescil sonuçlanıncaya kadar her aşamayı izleme, işlemleri tam zamanında başlatma Firmamazın patent uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Faydalı Model: Yenilik şartı aranan ancak buluş basamağı şartı aranmayan küçük buluşlar için geçerli tescil sistemidir. Ortalama bir yıl içinde sonuçlanır. Koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 10 yıldır. Benzer patent ve faydalı modellerinize itirazlarda Firmamazın Danışmanlık Hukuk biriminden bilgi almadan karar vermeyiniz.


Tasarım

Tasarım, ürünün tümü veya parçası üzerinde süsleme, çizgi, şekil, biçim, doku gibi insan duyuları ile algılanan görsel farklılıklardır. Tasarım bir ürünün dış görünüşü ile görselliğini ifade eder.

TESCİL İÇİN YENİLİK KRİTERİ

Yenilik tasarımın Türkiye ve Dünya’da yeni ve piyasaya sunulmamış olmasıdır. Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar tescil ile korunamaz. Resen reddedilir.

Yeni olmayan tasarımlar tescil edilse dahi, tescil veya önceki kullanım hakkına dayanarak iptal ettirilebilirler.

KORUMA SÜRESİ

Beş yılda bir yenilenmek kaydıyla 25 yıldır. Süresinde yenilenmeyen tasarımların korunması sona erer.

RÜÇHAN SÜRESİ

Tasarımlarda rüçhan hakkı süresi 6 aydır. Tasarımın yeni olması için rüçhan tarihinden geriye doğru 12 ay öncesi kamuya sunulmamış olması gerekir.

KORUMA ALANI

Tasarımlar tescil edildikleri ülke sınırları içinde koruma sağlar. Diğer ülkelerde korunmaz. Bu nedenle ihracat yapılan ülkelerde tasarımların tescil edilmesi geleceğe yatırımdır. İhmal etmeyiniz.

Firmamızın Uzmanlarına danışmadan karar vermeyiniz.

CEZALAR

  • Tasarımla ilgili hatalı kimlik bildirimi yapanlar,
  • Kendini tescil sahibi olarak gösterenler,
  • Hakkı olmadığı halde tasarrufta bulunanlar,

Tescilli olmadığı halde tescilli gibi ifade kullananlar hapis ve para cezası ile cezalandırılırlar. Ceza miktarları yüksektir.

 

TASARIM BAŞVURUSUNA İTİRAZ

Tasarım tescili başvurularına, tescilli veya tescilsiz kullanım hakkı sahipleri haklarının korunması için 3 aylık ilan süreci içinde itiraz edilebilirler.

Haklı itirazlar sebebiyle tasarımlar reddedilebilir. Bu sebeple benzer olmayan, özgün tasarımların başvurusu yapılmalıdır.

Benzer tasarımlara itirazlarda Firmamızın Danışmanlık Hukuk biriminden bilgi almadan karar vermeyiniz.

KAMUOYUNA SUNMA

Sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı belgelenebilir faaliyetleri kapsar.

 

BÖLGESEL BAŞVURULAR

“OHİM” Topluluk Marka ve Tasarım ofisine yapılan bir başvuru ile Avrupa Birliğine dahil ülkelerde tasarım tescili yapılabilir.