Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağlayan Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder.

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit Ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi Kuruluşlarınca kullandırılan her türlü krediler;

(Türk Eximbank”ın aracı bankalar vasıtası ile kullandırılan kredileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Türk Eximbank’a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) olmak üzere;

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Vergi Resim ve Harçlardan muaf tutulurlar.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

  • Firmanızın belgelerine ve isteklerinize göre kapsamlı inceleme yapar. Menfaatleriniz ve riskleriniz hakkında bilgilendirir.
  • Başvuru dosyanızı hazırlayarak ilgili kurumdan Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi alır.
  • Belge kullanım sürecinde desteğe tabi harcama belgelerinin düzenlenmesi, muhafazası, belge kapatma şartlarına uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirme yapar.
  • Belge süre uzatımı zamanında işlemleri hatırlatır. Zamanında başvuru yaparak süre uzatma işlemini yapar.
  • Belge kapatma dosyanızı hazırlar, başvuruyu yapar, işlem sonuçlanıncaya kadar takip eder.