Yıllık İşletme Cetveli

Sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

Yıllık İşletme Cetveli

Sanayi Sicil Belgesi olan işletme, Yıllık İşletme Cetvelinde önceki yılın üretim ve tüketim bilgilerini beyan etmek zorundadır. “Sanayi Sicil Kanunu 5.”

 

Yıllık İşletme Cetveli Vizesi (Yenilemesi)

Yıllık İşletme Cetvelinin Her Yıl İlk 4 Ay İçinde (Nisan Ayı Sonuna Kadar) İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüklerine Verilmesi Zorunludur. Aksi halde İdari Para Cezası uygulanır.

İki yıl üst üste yıllık işletme cetveli vermeyen firmaların faal olup olmadığı İl Müdürlüğü elemanlarınca yerinde denetlenir.

 

Yıllık İşletme Cetveli İptali

Firması kapanan, üretimi durmuş firmaların Sanayi Sicil Belgesini İPTAL ettirmesi gereklidir. İptal edilen yıl içindeki tarihe göre İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüklerinden alınan görüşe göre son yılın yıllık işletme bilgisinin girilip girilmeyeceği teyit edilmelidir.

Kurum yıllık işletme cetvelinin girilmesini talep ederse bir sonraki yılın Nisan Ayı Sonuna Kadar sistem müracaatı yapılmış olmalıdır. Yıllık işletme cetveli İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine elden veya taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

Ayrıca Bakanlığın “http://www.sanayi.gov.tr” web sayfasında yer alan “yıllık işletme cetveli işlemleri” bölümünden elektronik ortamda verilebilir.

 

Not…

Sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.