Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Çelik Halatlarda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

11.07.2021
10 Temmuz 2021 CUMARTESİ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/35) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.


Mevcut Önlem
Söz konusu ürüne ilişkin olarak;
ÇHC ve Rusya menşeli “halat ve kablolar” ürününe İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/24) ile ÇHC menşeli olanlar için 1 ABD doları/kg, Rusya menşeli olanlar için ise 0,5 ABD doları/kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştu.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/22) ile tamamlanan birinci NGGS’de, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31) ile tamamlanan ikinci NGGS’de, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin kapsamının daraltılarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz