Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

2021 Yılı “Damga Vergisi” Tutarlarının Belirlenmesi Hk.

30.12.2020
2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş olup, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek ilan edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş olup, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek ilan edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda gümrük işlemlerinde kullanılacak bazı belgelerin mevcut ve 2020 yılındaki tutarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.
 
BELGE 2020 2021
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 119 129,80
Mukavelenameler, Taahhütnameler Ve Temliknameler Binde 9,48 Binde 9,48
Konşimentolar 18,10 19,70
Ordinolar 0,80 0,80
Gümrük İdarelerine Verilen Özet Beyan Formları 13,40 14,60
Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,80 0,80
Taşıma Senedi 0,80 0,80
Menşe Ve Mahreç Şahadetnameleri 30,70 33,40

Söz konusu düzenleme 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz