Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

32. Sayılı Karar’ın “Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyalara” İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

28.02.2021
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7. maddesi “Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalara” ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7. maddesi “Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalara” ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Söz konusu maddeye, "Bakanlık (Hazine ve Maliye Bakanlığı) işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetklidir" ibaresi eklenmiştir.

Aynı maddenin dahilde işleme kapsamında yapılacak işlemleri düzenleyen fıkrası yapılan eklemeler ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. (Kırmızı ile vurgulanan yerler yeni eklenen ibareleri göstermektedir.)

Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbettir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsaya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bakanlık işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir.

Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin hüküm ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) En fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde mümkündür.

ç) Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz