Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

3907.69.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Poli(Etilen Tereftalat) - Diğerleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanan EMY’den Muafiyet Sağlamak Üzere Tarife Kontenjanı Açılması Hk.

11.12.2020
13.11.2020 tarihli düzenleme ile 3907.69.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Poli(etilen tereftalat) - Diğerleri” tanımlı ürünlere ilişkin açılmış olan korunma önlemi soruşturması sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiş ve belirlenen ülkeler menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla, tarife kontenjanı açılmıştı.

13.11.2020 tarihli düzenleme ile 3907.69.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Poli(etilen tereftalat) - Diğerleri” tanımlı ürünlere ilişkin açılmış olan korunma önlemi soruşturması sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiş ve belirlenen ülkeler menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla, tarife kontenjanı açılmıştı.

G.T.İ.P EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (USD/KG)  
3907.69.00.00.00 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
0,060 0,058 0,056

02.12.2020 tarihli Tebliğ ile: söz konusu korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
 
  • Toplam tarife kontenjanı 10.926 Ton olarak belirlenmiş ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 Tonu geçemeyecektir.
  • Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacaktır.
  • Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 20 tonu aşamaz.
  • Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz.
  • Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilir.
  • Söz konusu Tebliğ 13.12.2020 tarihinde yürülüğe girecektir.

*TÜİK verilerine göre ilgili GTİP’ten son 3 yılda gerçekleşen ithalat rakamları aşağıdaki gibidir.

Yıllar İthalat $
2017 87 Milyon USD
2018 102 Milyon USD
2019 123Milyon USD
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz