Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

3921, 8208, 8301, 9105, 9609 ve 9613 Tarifesindeki Muhtelif Eşyaya Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

28.02.2021
3921, 8208, 8301, 9105, 9609 ve 9613 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif eşyaya gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2013/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

3921, 8208, 8301, 9105, 9609 ve 9613 tarifesinde sınıflandırılan muhtelif eşyaya gözetim uygulanmasına ilişkin hususlar 2013/10 sayılı Tebliğ ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğ’in gözetim uygulamasından muafiyet sağlanmasına ilişkin detaylarına aşağıda yer verilen 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.İ.P’ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaftır.

“(2) EK-I’de yer alan tabloda belirtilen 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 G.T.İ.P’li ve 8301.60 G.T.P’li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalatı gözetim uygulamasından muaftır.”

Düzenleme kapsamındaki ürünlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almakta olup, sarı ile işaretlenen satırlardaki eşyaya ilişkin muafiyet hükümlerinin yeni düzenlemeye uygun olarak devam edeceği, tablonun 7-11. satırlarındaki eşyalara için herhangi bir muafiyet uygulanmayacağı anlaşılmaktadır.
 
Sıra No G.T.P Eşyanın Tanımı BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ*(ABD Doları)
1. 3921.90.60.00.11 Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar 2,5 $/Kg
2. 8208.30.00.00.00 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları 25 $/Kg
3. 8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri 20 $/Kg
4. 8301.40.19.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 20 $/Kg
5. 8301.40.19.00.19 Diğerleri 20 $/Kg
6. 8301.60 Aksam ve parçalar 15 $/Kg
7. 9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışan duvar saatleri 3,50 $/Adet
8. 9609.10 Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte) 30 $/Kg
9. 9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
10. 9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,16 $/Adet
11. 9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet”

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz