Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

5407 Tarife Pozisyonunda Sınıfılandırılan “Sentetik Filamentten Mensucat – Giyim İçin Olanlar” Tanımlı Ürünlere Damping Uygulamasında Değişiklik Yapılması Hk.

5.02.2021
Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmakta olup, bahse konu önlemlere ilişkin 2019/37 sayılı Tebliğ kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmakta olup,

Bahse konu önlemlere ilişkin 2019/37 sayılı Tebliğ kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştı

Yürütülen soruşturma sonucunda;

Mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış ve  yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin Tebliğ eki bilgilendirme raporundaki tespitler ışığında yenilenen tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Yapılan değişikliğe baktığımızda; 110 gr/m2 ağırlığının altı ve üstü için ikili ayrım şeklinde uygulanmakta olan önlemin, ÇHC tüm ihracatçılar ve Malezya/Diğerleri* haricinde tek bir oran olarak düzenlendiği, 110 gr/m2 ağırlığının altındaki ürünler için daha düşük oranlarda belirlenmiş olan damping vergi oranları, arttırılarak 110 gr/m2 ağırlığının üstündeki ürünlere uygulanan oranlara eşitlenmiştir.

Çin üretici/ihracatçıları için ağırlığa göre ikili ayrım devam etmekte olup, 110 gr/m2 ağırlığının üstündeki ürünlere daha öncesinde %70,44 olarak uygulanmakta olan önlem %44,44’e düşürülmüştür.

* Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan Malezya/Diğerleri için 2021/2 sayılı Tebliğ’e istinaden Çin üretici/ihracatçıları için geçerli oranlar uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz