Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun

9.06.2021
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021- 31506 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

Kesinleşmiş alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faiz ödenmesi halinde, asla bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecek)

İnceleme safhasında bulunan alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi durumunda, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecek)

Kesinleşmemiş (uzlaşma, itiraz ve dava aşamasında bulunan) alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecek)

Kendiliğinden bildirimi yapılan alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, idari para cezalarının tamamı silinecek)

Yapılandırmadan yararlanmak için 31/08/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz