Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezalarının Tatbiki Hk.

15.03.2021
Gümrük Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilmektedirler. Bu izin terminolojide Küşat Hakkı olarak bilinmektedir.

Gümrük Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilmektedirler. Bu izin terminolojide Küşat Hakkı olarak bilinmektedir.

Küşat hakkının yeterince kullanılamadığı veya eşyadan numune alınamadığı durumlarda, mevcut fatura ve eldeki belgelere göre yapılan beyanlarda farklılıklar olabilmektedir.

Antrepo beyanına göre çıkan farklılıkların düzeltilmesinde bazen düzeltilen her bir kaleme, bazen de sadece beyannameye Gümrük Kanununun 241/1 fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası düzenlenmesi üzerine; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği muhtelif yazılar ile, uygulanacak usulsüzlük cezasının beyannamenin her bir kalemine mi, yoksa sadece beyannameye mi uygulanması gerektiğine dair karar verilmesi taleplerini iletmişlerdir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin 62010376 sayılı cevabi yazılarında;
 
  • Usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerin belrilendiği Gümrük Yönetmeliği Ek-82'nin 7 nci maddesinde “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e* uygun olarak doldurulmaması” ifadesinin yer aldığı,        *Ek-14: Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı)
  • Söz konusu madde metninde beyanın Ek-14’e uygun olmasından değil, beyannamenin Ek-14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında; usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine, bahsi geçen maddede belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği,
 
İfade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz