Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Antrepo Beyannamesinin Tescilinde Ek Süre Uygulamaları Hk.

22.02.2021
"Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınmakta. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekmekte ve idare yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilmektedir."

Gümrük Yönetmeliği’nin “Özel Hallerde Eşyanın Rejime Girişi" başlıklı 332 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;

"Geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınmakta. Antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini takip eden iki iş günü içerisinde tescil edilmesi gerekmekte ve idare yazılı ve gerekçeli talebe istinaden bu süreyi bir gün uzatabilmektedir."

Koronavirüs nedeniyle alınan idari tedbirlere bağlı olarak yükümlüsünce başvuru yapıldığı kabul edilerek, ilgili Gümrük Müdürlüğünce söz konusu ek sürenin 5 iş günü olarak uygulanmasına dair, 2020 Nisan ayında bir yazı yayımlanmıştı.

Konuya ilişkin olarak yapılan yeniden değerlendirme sonucunda yayımlanan 60957699 sayılı yazıda; 
 
  • Söz konusu ek sürenin 5 iş günü olarak uygulanmasına dair talimatın sonlandırıldığı,
  • Yönetmeliğin mezkur maddesinde belirtilen sürecin mer'i mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmesinin uygun bulunduğu,
  • Ancak, ilgilisi tarafından gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve Gümrük Müdürlüğünün de başvuru içeriği ek süre talebinin gerekliliğine dair olumlu kanaatinin var olması halinde, söz konusu ek sürenin azami 5 iş günü olarak uygulanmasının  mümkün bulunduğu,
İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz