Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hk.

16.12.2020
Antrepoda bekleyen eşyaların satış yoluyla başkasına devrinde eşyanın kıymetine ilişkin zaman zaman tereddütler yaşanabilmektedir.

Antrepoda bekleyen eşyaların satış yoluyla başkasına devrinde eşyanın kıymetine ilişkin zaman zaman tereddütler yaşanabilmektedir. 

   --   İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği;

Özellikle, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan veya antrepodaki bekleme süresinden dolayı eşyanın döviz tutarı bakımından daha düşük fiyatlara satılabildiğini ve antrepo ile satış faturası arasındaki farkın yurtdışı gidere eklenmesi gerekip gerekmediğine dair, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden görüş talep etmiştir. (Antrepoya konulduğunda 400 USD değerinde olan bir eşyanın 350 USD'ye satılması gibi)

   --   Gümrükler Genel Müdürlüğü cevabi yazısında;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1 maddesine göre, “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır...”, hükmüne yer verilmiş,

Ayrıca, gümrük idarelerinin Kanunun 65 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre beyanın doğruluğunu araştırmak üzere ilave bilgi ve belge talep edebileceği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Not : Daha öncesinde de benzer durumlara ilişkin somut örnekler üzerinden Genel Müdürlükten bilgi talep edilmiş, ancak Gümrükler Genel Müdürlüğü devamlı surette konuya ilişkin mevzuattaki genel kaideyi vurgulamıştır.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz