Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Antrepolarda Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Teminat Olarak Kullanılması Talepleri Hk.

20.01.2021
Götürü Teminat Sistemi: Gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

Götürü Teminat Sistemi: Gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için Bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile antrepo işleticilerinin götürü teminattan yararlanmalarına dair bir düzenleme yapılmış ve Yönetmelik hükümlerinin 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştı.

Antrepo işletmelerince daha öncesinde verilmiş olan toplu teminatların, götürü/yaygın teminat olarak kullanılmasına ilişkin taleplerinin bankalardan zeyilname alınması şartıyla 31.12.2020 tarihine kadar karşılanması uygun bulunmuştu.

Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya ilişkin 60284355 sayılı  yazısında;

Zeyilname temin sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle, bankalardan zeyilname alma sürecinin tamamlanabilmesini teminen söz konusu sürenin 31.01.2021 tarihine kadar uzatıldığı,

Bununla birlikte, Yönetmelik değişikliğine dair hükümlerin 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bahisle, antrepo işleticilerince götürü/yaygın teminat olarak kullanılması talep edilen teminat mektupşarına ilişkin başvuru süreci tamamlanana kadar başkaca bir götürü/yaygın teminat verilmemiş ise, söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde götürü teminat sisteminden yararlanılmasının mümkün olmadığı,

İfade edilmektedir.

Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz