Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalarla İlgili Genelgede Değişiklik

23.04.2021
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar” konulu, “2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik” yapıldığı hakkında yazı yayımladı.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar” konulu, “2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik” yapıldığı hakkında yazı yayımladı.

Yazıda, 2010/41 sayılı Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar konulu Genelgenin sonuna bir paragraf eklendiği belirtildi. Yapılan değişiklikle; “Söz konusu eşyanın sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafından gümrük idaresine sorulmasını müteakiben gümrük idaresince bildirilecek adrese tebligat yapılması, bu adrese yapılacak tebligattan da 30 gün içinde sonuç alınamaması halinde, eşya Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edileceği” bildirildi.Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz