Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu Hk.

28.03.2021
KDV Kanununun 17/4-ö maddesi uyarınca: Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, KDV’den istisnadır.

KDV Kanununun 17/4-ö maddesi uyarınca: Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, KDV’den istisnadır.

Aynı Kanunun “İthalatta KDV Matrahını” düzenleyen 21. maddesinin c fıkrası uyarınca; Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler, ithalatta KDV matrahına dahil bulunmaktadır.

Antrepolarda/geçici depolama yerlerinde verilen hizmetlere ilişkin faturalardan kaynaklı uygulamada sorunlar yaşanması üzerine; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği beyanname tescil tarihine kadar KDV’siz, tescil tarihinden sonraki günler için KDV’li ardiye faturası kesilmesi yönünde bir düzenleme yapılması taleplerini iletmişlerdir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya ilişkin 62486789 sayılı yazılarında;

  • İthal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için KDV Kanununun 17/4-ö maddesine istinaden KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutarın ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi,
  • Malın ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda; gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş işlemi sırasında tek bir fatura da düzenlenebileceği,
    • Tek fatura düzenlenmesi halinde gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet eden tutarın fatura üzerinde ayrıca gösterilebileceği ya da “İşlem bedelinin ... TL’si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aitttir” şeklinde bir açıklama yapılabileceği,
İfade edilmektedir.

Bunun yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığının 39044742-010-142 sayılı özelgesine atıf yapılarak;

  • KDV Kanununun 17/4-ö maddesi ile ihdas olunan istisnanın uygulanması açısından, gümrük beyannamesinin tescil tarihinin kısıtlayıcı bir unsur teşkil etmediği,
  • Dolayısıyla, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen söz konusu hizmetlerin gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra da verilmeye devam edilmesi halinde de KDV Kanununun 17/4-ö maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanılmasının mümkün bulunduğu,
Hatırlatılmıştır.
 
Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz