Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi 05.04.2022

5.04.2022
Yeni Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi'ne ilişkin 05 Nisan 2022 tarihli 2 adet sorgulama işlemi açıklandı.

BTB Numarası: TR350000220035
Gtip No: 841690000011
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 05/04/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:

eşyanın kombi içerisinde başlı başına bir fonksiyonunun bulunmadığı, brulör ile montajının yapılarak yanma işleminde kullanıldığı anlaşıldığından Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022 tarihli, 73171891 sayılı yazıları ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.16 tarife pozisyonu açıklama notları 8416.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması

Eşyanın Tanımı:
FANLI GAZ VALFİ 7778134;TAM ÖN KARIŞTIRMA MODÜLE EDİCİ BRÜLÖRLERE SAHİP YOĞUŞMALI KOMBİLERDE KULLANIM AMAÇLI, ENTEGRE ELEKTRONİK OLARAK KONTROL EDİLEBİLEN GAZ VANASI VE VENTURİNİN GİRİŞİNDE BİR ANA AKIŞ SENSÖRÜ BULUNAN RADYAL FANDAN OLUŞAN GAZ-HAVA SİSTEMİ. GAZ VALFLİ FANLAR, YOĞUŞMALI KOMBİLERDE GAZ/HAVA KARIŞIMINI SAĞLATIP, YANMA ODASINA GEÇİŞİNİ SAĞLAYAN KOMPONENTLERDİR.


BTB Numarası: TR350000220036
Gtip No: 848180990029
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 05/04/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
"Yangın Söndürme Hortum Başlığı" ticari tanımlı eşyanın, valfle mücehhez nozzle cinsi eşya olduğu, bir yere bağlanarak kullanıcıya basınç ayarlama imkanları ile suyu tazyikli fışkırtma veya geniş bir alana yayılacak şekilde damlatma püskürtme olanakları sağladığı, yangın söndürme dışında bahçe tarımında dahi kullanıma elverişli olduğu anlaşılmış olup, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.03.2022 tarihli, 73136616 sayılı yazılarına istinaden Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.81 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden 8481.80.99.00.29 Gtip’inde değerlendirilerek sınıflandırılmasına;

Eşyanın Tanımı:
PRODUCT CODE:388-00-000009 INLET:2.5" FLOW RATE @100 PSI:360-475-550-750-950LPM UNIT WEIGHT:2.3KG MATERIAL:Strong light weight MAX FLOW DISTANCE:37M MAX WORKING PRESSURE:16 BAR WORKING PRESSURE:100 PSI 7 BAR MAX OPERATING PRESSURE:580 PSI OR 40 BAR FLOW RATE:Selectable FOG PATTERN:130° CONNECTION SIZE AVAILABLE:2.5"/3" CONNECTIONS TYPE AVAILABLE:Storz,NH,BIC or JIC ; yangın söndürme hortumuna bağlanan fazla basıncı dışarıya transfer etmesi için emniyet kapağı vasıtasıyla boşaltımı sağlayan YANGIN SÖNDÜRME HORTUM BAŞLIĞI


İlgili bağlantıya ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz