Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Batı Balkan ve Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi Yönetmeliklerinde Değişiklik

20.05.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı.

Değişiklik ile yönetmelik kapsamından Yönetmeliğin kapsam ve dayanağını oluşturan maddelerinde Arnavutluk çıkarılmış oldu.

Yayınlanan bugün ki Resmi Gazetede Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e yer verildi.

Söz konusu değişiklik ile yönetmeliğin kapsamına Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin uygulanmasına dair usul ve esaslar eklendi.

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Değişiklik İçin Tıklayınız.
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamına ilişkin Değişiklik için tıklayınız.
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Eki için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz