Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarında Değişiklik

29.03.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yer aldı.

Karar ile bazı mallara uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarında değer vergisi oranlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre;

- Net alanı 150 metre kareye kadar olan konut teslimlerinde konut bedellerine göre belirlenen kdv oranı uygulaması (% 18 ve %8) yürürlükten kaldırıldı.

- Söz konusu kararın Ek I sayılı Listesinin ‘B) Diğer Mal ve Hizmetler’ bölümünde 5. Sırada yer alan ‘5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları,

5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılacak tohumluk ve fidanlar olarak değiştirildi.

- İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin için %18 olarak uygulanan KDV oranı uygulanmaya devam edecek. Bu oran ile satın alınan araçların telimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde KDV oranı % 18 oalrak uygulanacak.

- Kararın Ek I sayılı listesinin B)Diğer Mal ve Hizmetler bölümünde yer alan ve 150 metre kareye kadar olan konut teslimlerinde %1 olarak uygulanan KDV, ‘afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metre kareye kadar olan kısmı’ için belirlendi.

- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için %1 KDV uygulamasına son verildi.

- Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ hükümlerine tabi olan cihazların satışında ve kiralanmasında KDV oranı % 8 olarak uygulanacak.

- Alkollü içecekler dışında kalan yeme içme mekanlarında verilen hizmetlere uygulanacak KDV oranı % 8 olarak belirlendi.

- Kararın EK II Sayılı Listesinin 28 nci sırasında ki tabloda bulunan 8434.10.00.00.00 Süt Sağma Makinaları “84.34 Süt sağma maknaları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar” olarak değiştirildi. Söz konusu tablonun sonuna;

8418.69.00.99.19 Diğer (Yalnız süt soğutma tankları)

8433.60.00.00.00 Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar

Satırları eklendi.

- Söz konusu karar ile II Sayılı listeye (KDV oranı %8 olarak uygulanacak liste) yeni satırlar eklendi.

35-Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı

36-Arsave arazi teslimleri

37-Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, (sabun deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri

38-Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun)

KDV oranları Nisan ayı başında yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz