Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hk.

30.12.2020
Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenmesi, ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları bilahare yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.


*2926.10 tarifesi ile 8414.30.81.90.00 GTİP’inde sınıflandırılan eşyalar için geçen senenin başında belirlenen tarife kontenjanlarına yıl içerisinde yapılan düzenlemeler ile ilave kontenjanlar tanınmıştı. Yeni düzenleme ile söz konusu eşyaların tarife kontenjanlarına yıl içinde yapılan ilaveler dikkate alınarak daha yüksek tarife kontenjnalarının belirlendiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu düzenleme 01.01.2021 tarihinde yürülüğe girecektir. 
 

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

1

2710.19.81 veya 2710.19.99.00.98

* Viskozite indeksi 80 veya daha fazla olan, ancak 120’den az, ve 100 °C'de 5.0 cSt'den az veya 100 °C'de 13.0 cSt'den daha fazla kinematik viskozite olan,

Ton

50.000

0

 

-ağırlıkça %90 veya daha fazla doyurulmuş,

-ağırlıkça %0.03’ten fazla olmayan sülfür içeren katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafınli hidrokarbonlar.

2

2811.19.80.90.19

*Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)

Ton

2.000

0

3

2914.19.90

*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:

Ton

1.100

0

Maksimum % 0,1 asetik asit içeren

Maksimum %0,l su içeren,

Maksimum 15 APHA renk değerinde

Kırınma indisi 1,450 ± 0,002

yoğunluğu :0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C)

4

2915.21

*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)

Ton

70.000

0

5

2915.32

Vinil Asetat

Ton

100.000

0

6

2916.12.00.00.13

Butil Akrilat CAS RN 141-32-2

Ton

65.000

0

7

2926.10

*55 fasıl ve 68.15 GTP’lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril CAS RN 107-13-1

Ton

120.000

0

8

2932.20.90

*Epsilon- Kaprolakton

Ton

800

0

9

3804.00

*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi

Ton

1.800

0

10

3806.10

*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri

Ton

40.000

0

11

3815.90.90

*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör

Ton

450

0

12

3903.30

*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

Ton

4.000

0

- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

 

- Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

 

- 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı l0g/l0dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

 

- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

 

 

“L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,

“a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,

“b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır

 

akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

13

3905.30.00

Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)

Ton

2.000

0

14

3907.20.20

*(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas)

Ton

800

0

15

3907.20.20

* (NJ 4502) Sükıoz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite: 15000-20000 mPas)

Ton

7.000

0

16

8414.30.81.90.00

*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a).

Adet

1.000.000

0

17

8507.50.00

*Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler:

Adet

185.000

0

-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen,

-uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen,

-genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen,

-yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

18

8507.60.00

*Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan,

Adet

100.000

0

veya 8507.80.00

-nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan,

 

-8,4 V’luk (±0,05) voltajı olan,

 

-uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan,

 

-genişliği 45 mm (±0,1) olan,

 

-yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

19

8507.60.00

*Lityum-iyon akümülatör:

Adet

2.500.000

0

-Kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -Genişliği 100 mm fazla olmayan,

-Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan,

- Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan,

-Ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan,

8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).

20

8507.60.00

* Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler:

Adet

138.000

0

-Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen,

-Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen,

-Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen,

-Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).

21

8529.90.92.00.00

*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).

Adet

40.000.000

0

veya9405.40.39.00.00

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz