Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bazı Sanayi Ürünlerine İlişkin Tarife Kontenjanı Uygulanmasından Artakalan Kontenjanların Dağıtımı Hk.

28.03.2021
3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen sanayi ürünleri ithalatında 15/02/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştı.

   --   25.03.2021 tarihli 2021/4 sayılı Tebliğ ile;

Açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.

Artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.

Tarife kontenjanına başvuru, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

Düzenlemenin ilk halinde kapsama alınan ürünler ve tarife kontenjanlarına aşağıdaki tabloda yer verilmekte olup, sarı ile belirtilen kısımlar arta kalan kontenjanları göstermektedir.
 
No G.T.P Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük Vergisi %
1 2710.19.81 veya 2710.19.99.00.98 * Viskozite indeksi 80 veya daha fazla olan, ancak 120’den az, ve 100 °C'de 5.0 cSt'den az veya 100 °C'de 13.0 cSt'den daha fazla kinematik viskozite olan, Ton 50.000
2.900
0
 
-ağırlıkça %90 veya daha fazla doyurulmuş,
-ağırlıkça %0.03’ten fazla olmayan sülfür içeren katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafınli hidrokarbonlar.
2 2811.19.80.90.19 *Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2) Ton 2.000
1.500
0
3 2915.21 *Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7) Kg 70.000.000
27.022.930
0
4 2931.90.00 *Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2). Ton 5.000
5.000
0
5 2932.20.90 *Epsilon- Kaprolakton Ton 800
750
0
6 3806.10 *Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri Kg 40.000.000
21.827.218
0
7 3815.90.90 *Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör Ton 450
450
0
8 3903.30 *Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; Ton 4.000
3.985
0
- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),
 
- Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),
 
- 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı l0g/l0dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),
 
- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;
 
 
“L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,
“a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,
“b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır
 
akrilonitril butadien stiren kopolimeri.
9 8507.50.00 *Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: Adet 185.000
185.000
0
-voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen,
-uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen,
-genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen,
-yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen,
87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).
10 8507.60.00 *Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, Adet 100.000
100.000
0
veya 8507.80.00 -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan,
  -8,4 V’luk (±0,05) voltajı olan,
  -uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan,
  -genişliği 45 mm (±0,1) olan,
  -yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).
11 8507.60.00 *Lityum-iyon akümülatör: Adet 2.500.000
14.466
0
-Kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -Genişliği 100 mm fazla olmayan,
-Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan,
- Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan,
-Ağırlığı 150 gr'dan fazla olmayan,
8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
12 8507.60.00 * Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: Adet 138.000
138.000
0
-Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen,
-Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen,
-Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen,
-Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen,
87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).
13 8529.90.92.00.00 *Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a). Adet 40.000.000
40.000.000
0
veya9405.40.39.00.00
(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.      
* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.      

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz