Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)

1.01.2022
Ürünlerin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğine uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğin uygulamasında değişiklik yapılmadı.Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)

Tebliğ kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen (çıkanlar) değişiklikler yapıldı.

ÇIKANLAR

 

 

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

4203.29.10.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

4203.29.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

6004.10.10.00.11

Sentetik liflerden olanlar

6116.10.80.00.00

Diğerleri

6307.90.98.00.19

Diğerleri

6401.10.00.00.00

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar

6402.91.10.00.00

Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

6403.40.00.00.13

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

GTİP NO     DEĞİŞENLER

6202.12.90.00.19

Diğerleri

6202.30.90.00.19

6202.13.10.00.19

Diğerleri

6202.40.10.00.19

1/1/2022 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’e göre sonuçlandırılacak..

Kaynak: 31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz