Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

30.12.2020
Kasım ayında yayımlanmış olan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimine ilişkin 2021/18 sayılı Tebliğde, değişiklikler yapan 2021/26 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Kasım ayında yayımlanmış olan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimine ilişkin 2021/18 sayılı Tebliğde, değişiklikler yapan 2021/26 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin amacı, Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen ürünlerin ithalatta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak değiştirilmiştir.

Başvuru aşamasında, kullanıcı tarafından ürünleri tanıtıcı görsel dokümanlarının TAREKS’e yüklenmesine ilişkin fıkra kaldırılmıştır.

2009/15481Sayılı Kararın 5. Kısmı* “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller”i düzenlemekte olup, daha önceki düzenlemede 5. kısımda belirtilen eşyalardan sadece şahsi eşya ve numune niteliğindeki ürünlerin ithalatı kapsam dışı tutulmuşken, yeni düzenleme ile 5. Kısımda belirtilen eşyanın tamamı için TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacak, eşyanın ithalatında 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilecektir.


*2009/15481Sayılı Kararın 5. Kısmında; posta/kargo yoluyla gelen eşyadan, şahsi eşyaya, numunelerden, miras yoluyla intikal eden eşyaya kadar bir çok muafiyet tanımlanmaktadır.

Daha öncesinde 01.01.2020 olarak belirlenmiş olan yürürlük tarihi de 01.03.2021 tarihine ertelenmiştir.

Daha öncesinde fasıllar bazında belirlenen denetime tabi ürün listesi de yeniden düzenlenerek spesifik hale getirilmiş ve 12’li bazda 241 GTİP’te sınıflandırılan eşyanın Tebliğ kapsamında olacağı belirlenmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz