Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bazı Ürünlerde Nihai Kullanım Kapsamında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmayacak

28.10.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yer aldı.

Kararda yer verilen değişiklikler şu şekilde;

İthalat Rejimi Kararının ‘İthal Eşyaya Uygulanacak Mali Mükellefiyetler’ başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan ‘ İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ek mali yükümlülükler’ alt başlığında (9.md.) değişiklik yapıldı.

İthalat Rejimi Kararına ekli listelerinde yer alan I sayılı liste (Tarım Ürünleri) kapsamı eşyadan, VII sayılı listede (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) yer alan “Üretimi Gerçekleştirilecek Nihai Ürün” sütununda belirtilen eşyaların imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergileri karşılarında belirtilen oranlarda uygulanıyor ve gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi tutuluyor.

Yapılan değişiklikle İthalat Rejimi Kararının söz konusu maddesinin sonuna (9. Md.) “Bu fıkra kapsamı eşyaya ek mali yükümlülük uygulanmaz” cümlesi eklendi.

Buna göre; Tarım Ürünleri Listesi kapsamında belirtilen Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünlerinin imalinde kullanılmak üzere nihai kullanım kapsamında ithal edilen ürünlere ek mali yükümlülük uygulanmayacak.


Yapılan değişiklik ile ‘Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri’ iki yeni satır eklendi.

Buna göre eklenen yeni satırlar kapsamında yapılacak ithalatlarda Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında gümrük vergisi indiriminde faydalanılabilecek.

0303.53.10.00.00   Avrupa sardalya balığı           1604.13.11, 1604.13.19,
                               türü sardalyaların                   1604.20.5000.11
                               (Sardina pilchardus)               GTİP’te yer alan ürünler

0303.53.30.00.00   Sardinops türü sardalyalar;    1604.13.11, 1604.13.19,
                               yuvarlak ve kısa boylu.           1604.20.5000.11
                               sardalyalar (Sardinella spp.)   GTİP’te yer alan ürünler

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz