Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Bebek Arabaları, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

15.07.2021
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/36) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üreticiler tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.


Mevcut Önlem
Söz konusu ürünlere ilişkin olarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) ile ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar” için 8 ABD doları/adet, 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “yalnızca şasiler” için ise 5 ABD doları/adet tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe girmişti.

Daha sonra İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/14) ile tamamlanan NGGS sonucunda bahse konu ürünlere yönelik damping önlemi “bebek arabaları” için 12 ABD doları/adet, “yalnızca bebek arabalarının şasileri” için 8 ABD doları/adet olarak yeniden belirlenmişti.

En son olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/26) ile tamamlanan NGGS’de ise yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz