Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçici 16/3 Maddesinin Uygulanması

2.04.2021
Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16/3 maddesinde 13 Şubat 2021 tarihinde değişiklik yapılmış menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkün kılınmıştı.

Gümrük Yönetmeliğinin  “Eşyanın Menşeini Tevsik Eden Belgelerin Sonradan İbrazına İlişkin Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 16/3 maddesinde 13 Şubat 2021 tarihinde değişiklik yapılmış menşe esaslı ticaret politikası önlemiilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkün kılınmıştı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin 62420403 sayılı dağıtımlı yazıyı yayımlamıştır.

13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;
 
  1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, Ticaret Politikası Önlemi TPÖ/ İlave Gümrük Vergisi İGV veya Ek Mali Yükümlülük EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,
  1. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;
  • Henüz tebliğ edilmemişse,
  • Tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,
  • Uzlaşma başvurusu yapılmışsa,
  • İdari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,
  • İdari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,
  • İdari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise, kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi
 
şeklinde işlem yapılacak olup, yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamındaki yükümlü başvurularının kabul edilmemesi,

Gerektiği talimatlandırılmıştır.

13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için; gerek mezkur tarihte önce gerekse de sonra Geçici 16/3 üncü madde kapsamında eşyanın menşeine ilişkin usulüne uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilerek yapılmış/yapılacak olan ve gümrük idarelerince çeşitli nedenlerle kabul edilmeyen başvurular için de, usulüne uygun olarak düzenlenmiş yeni belgelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapılması halinde yukarıda sıralanan maddeler kapsamında işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan geçerli olmayan EUR.1/EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgesi yerine Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü madde kapsamında gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamesinin TPÖ/EMY hesaplanmasında dikkate alınması; söz konusu eşyaya ilişkin İGV’nin ise tahsil edilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz